ALFA IMPORT е приватно поседувана компанија формирана во 1997, која од своите почетоци па се до денес постигнува брз и континуиран развој, составена од тим од професионалци со истакнато искуство и знаење, со јасна визија да воспостави нови стандарди во дистрибуцискиот бизнис за продажба во градежништвото.

Од почетокот па се до ден денес, ALFA IMPORT гради препознатлива слика базирана на доверба, лојалност и тесна соработка со партнерите.

за нас

Продукти

Ќерамиди

Нашата продажна програма на Ќерамиди вклучува: Глинени ќерамиди – Трајни покривни решенија од природен материјал – глина...

Фасадни тули

Продажниот програм на фасадни тули на Алфа Импорт опфака силикатни фасадни тули во повеќе формати и бои погодни за сите...

Материјали за Градба

Продажниот програм на материјали за градба опфака енергетско-ефикасни термоблокови кои се произведуваат во поголеми...

Термоизолација

Knauf Програмата вклучува материјали за изолација, камена волна, стаклена волна, екструдиран полистирен (стиродур), полиуретан...

Хидроизолација

Програмата на Bitumenka вклучува полимербитуменски хидроизолациони материјали. Линијата на производи ги покрива сите...

Градежни Лепила

Програмата на Атлос опфаќа полиакрилни лепаци за плочки со висок стандард на цементна база збогатени со адитиви од смола...