Reference object

NEXE Polet Ќерамида Ideal


ЌЕРАМИДА IDEAL NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СРБИЈА
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ IDEAL NEXE
БОЈА: ЕНГОБА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE POLET