Reference object

TONDACH Constant Plus Engoba Црвена


ЌЕРАМИДА CONSTANT PLUS TONDACH
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ CONSTANT PLUS TONDACH
БОЈА: ЕНГОБА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: POTISJE KANJIZA TONDACH