info@alfaimport.com.mk / +389 2 3064 404/ +389 78 434 462/ Источна Индустриска Зона - Маџари, Складиште "Туртел", 1000 Скопје

Новости

Ќерамиди од глина тип „Klasik Premium“ (360mm x 210mm) SRPS EN 1304

Во зависност од климатските услови, наклонот на покривот е проектиран, но не помалку од 22 °. Покривот е покриен од десно кон лево, почнувајќи од покривот до гребениот покрив (плочката е поставена директно).

Во случај на мала падина на ниво на покрив помала од 22 ° и употребата на сведување, задолжително е да се користи покривната фолија.

Во случај на потреба, е можно да се постави плочка за лепење со заварување или жици со жица.

  • Димензии: 421 x 251 mm
  • Димензии на покривање: 360 x 210 mm
  • Маса: 2,75 kg
  • Светување: приближно 300-360 mm
  • За 1m² покрив, потребни се 12,5-15 парчиња плочки.
  • Според SRPS EN 539-2, во смисла на отпорност на студ, погоден е за зона Б.

Специјални парчиња на глина

Скица на монтажни плочки со специјални парчиња