Референтни објекти

РАПИД БИЛД ОБЈЕКТ КАРПОШ


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: Станбена зграда во изградба, на ул. Орце Николов бб, во населбата КАРПОШ
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2015 година
ЛОКАЦИЈА: КАРПОШ, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20 cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 10 cm 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO