Референтни објекти

TONDACH Biber EXTRA PLUS Ќерамида STARI GRAD


ЌЕРАМИДА BIBER EXTRA PLUS STARI GRAD TONDACH РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ BIBER EXTRA PLUS STARI GRAD TONDACH БОЈА: ЕНГОБИРАНА КАФЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛ: POTISJE KANJIZA TONDACH