OBJEKTET E REFERENCËS

АЛФА ИМПОРТ, ОБЈЕКТ ВЛАЕ


ФАСАДНА ТУЛА ZORKA OPEKA
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ : СТАНБЕНА ЗГРАДА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2009 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2011 година
ЛОКАЦИЈА: ВЛАЕ, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИВОДИ: ФАСАДНА ТУЛА РЕЛЈЕФНА
БОЈА: ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: ZORKA OPEKA