OBJEKTET E REFERENCËS

Голден Арт објект Кисела Вода


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: Станбена зграда во изградба
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2016 година
ЛОКАЦИЈА: КИСЕЛА ВОДА, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 10cm 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO