OBJEKTET E REFERENCËS

ГОЛДЕН АРТ ОБЈЕКТ (GA05)


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: (GA05) Станбена зграда „Голден Арт“
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2016 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2017 година
ЛОКАЦИЈА: АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН ВЛОК 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO