OBJEKTET E REFERENCËS

ГОЛДЕН АРТ ОБЈЕКТ (GA08)


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: (GA08) Станбена зграда „Голден Арт“
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2018 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2019 година
ЛОКАЦИЈА: АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 10cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO