OBJEKTET E REFERENCËS

НАСТЕЛ, Објект Аеродром


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: Станбена зграда (АЕРОДРОМ 4) во населбата Аеродром
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2015 година
ЛОКАЦИЈА: АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН (6-катови и поткровје со вкупно 74 станбени единици)
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 10cm 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO