OBJEKTET E REFERENCËS

NEXE DILJ Ќерамида GLINEX KONTINENTAL


ЌЕРАМИДА GLINEX KONTINENTAL NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: ХРВАТСКА
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ GLINEX KONTINENTAL NEXE
БОЈА: ПРИРОДНА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE DILJ