OBJEKTET E REFERENCËS

NEXE DILJ Ќерамида GLINEX RUSTIK


ЌЕРАМИДА GLINEX RUSTIK NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ GLINEX RUSTIK NEXE
БОЈА: ПРИРОДНА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE DILJ