OBJEKTET E REFERENCËS

NEXE DILJ Ќерамида MEDITERAN ANTIK


ЌЕРАМИДА MEDITRAN ANTIK NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ MEDITERAN ANTIK
БОЈА: ПРИРОДНА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE DILJ