OBJEKTET E REFERENCËS

NEXE DILJ Ќерамида ОKTAVIJAN


ЌЕРАМИДА OKTAVIJAN NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ OKTAVIJAN
БОЈА: ЕНГОБА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE DILJ