OBJEKTET E REFERENCËS

NEXE Polet Ќерамида Glinex Trend


ЌЕРАМИДА GLINEX TREND NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СРБИЈА
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ GLINEX TREND NEXE
БОЈА: ЕНГОБА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE POLET