OBJEKTET E REFERENCËS

NEXE Strazilovo Термоблок


ТЕРМОБЛОК 20cm NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm NEXE
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGN STRAZILOVO