OBJEKTET E REFERENCËS

TERRAN Бетонска Ќерамида Zenit


ЌЕРАМИДА ZENIT TERRAN
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: БЕТОНСКИ ЌЕРАМИДИ ZENIT TERRAN
БОЈА: RESISTOR SYSTEM GROSSO
ПРОИЗВОДИТЕЛ: TERRAN UNGARIJA