OBJEKTET E REFERENCËS

TONDACH Biber Tradicional Plus Глазура Винско Црвена


ЌЕРАМИДА BIBER TRADICIONAL PLUS TONDACH
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ BIBER TRADICIONAL PLUS TONDACH
БОЈА: ВИНСКА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: POTISJE KANJIZA TONDACH