OBJEKTET E REFERENCËS

URSA Elf Стаклена волна


СТАКЛЕНА ВОЛНА URSA ELF
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2011 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2013 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИВОДИ: ELF 5cm за изолација на коси кровови и рамни тавани
ПРОИЗВОДИТЕЛ: URSA