Reference object

NEXE Polet Ќерамида Klasik Plus


ЌЕРАМИДА KLASIK PLUS NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СРБИЈА
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ KLASIK PLUS NEXE
БОЈА: ЕНГОБА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE POLET