info@alfaimport.com.mk / +389 2 3064 404/ +389 78 434 462/ Источна Индустриска Зона - Маџари, Складиште "Туртел", 1000 Скопје

Новости

Материјали за термоизолација – Својства и Карактеристики

Кога сте во потрага на материјали за термоизолација, не постои сомнеж дека изолацијата од било кој тип завршува со енергетско ефикасни материјали, бидејќи тоа го намалува обемот на работата на вашиот систем за греење, притоа задржувајќи го вашиот дом или компанија на удобна температура. Потребата за материјали за термоизолација се јавува поради овозможување на одржливи практики и материјали. Knauf Програмата вклучува материјали за изолација, камена волна, стаклена волна, екструдиран полистирен (стиродур), експандиран полистирен (стиропор), полиуретан фургон, паропропусни водонепропусни кровни фолии и техничка изолација за цевки.

Камена минерална волна се употребува во изолација на коси кровови, мегуспратна конструкција, надворешни ѕидови контактна фасада, надворешни ѕидови вентилирачки фасади сендвич ѕдови, мегуспратна конструкција помегу загрени простории, под на тлото, преградни ѕидови во рамнка на иста санбена единица, внатрешна мегуспратна конструкција помегу незагреан простор и рамен кров на загреана просторија.

И камена и стаклена минерална волна припаѓаат на групата на минерална волна поради своето минерално потекло. Камената минерална волна е формирана од вулкански карпи доломит, дијабаз и базалт. Стаклената минерална волна е произведена од страна на стакло згура и песок.

КАМЕНА МИНЕРЛАНA ВОЛНА = кратки влакна , поголема густина на производот од 30 до 200kg/m3, висока сила на компресија , одличен апсорбер на енергијата на звукот , не-запалив материјал, запалива класа А1 , максимална работна температура 750 ° C. ,поголема отпорност на пожар , висока температура на топење, над 1000 ° C. , пониска еластичност на материјалот , ниска цврстина на истегнување ,многу отпорни на можните механички оштети при вградување.

СТАКЛЕНА МИНЕРАЛНА ВОЛНА= долги влакна, помала густина на производот од 11 до 45kg/m3, пониска цврстина , λ во граница од 0032 до 0.044w/mK, одличен апсорбер на енергијата на звукот , не-запалив материјал, запаливо класа А1, максимална работна температура 230 ° C., отпорност на пожар, пониска точка на топење околу 700 ° C., висока еластичност на материјалот , висока затегнувачка цврстина , отпорни на можните механички оштетувања за време на манипулирање.

Од наведените карактеристики на материјалите , можеме да заклучиме дека и камената и стаклената минерална волна обезбедуваат = топлинска изолација, ѕвучна изолација, заштита од пожар, долговечки се како и животниот циклус на објектите, водоотпорни и паропропусни, отпорни на микроорганизми и хемикалии, целосно се еколошки и исправни. Ursa програмата опфака топлинска и звучна изолација од минерална стаклена волна. URSA GLASSWOOL е оптимално решение за пријатна клима за живеење во згради и не е штетна за здравјето. Еластичните стаклени влакна преплетени во изолациски филц или плоча, обезбедуваат оптимална комбинација од топлинска и звучна заштита.

-Ursa Glasswool се употребува во изолација на коси кровови,преградни ѕидови,плафони, спуштени плафони, плафони кон таванот,надворешна изолација,внатрешна изолација,подови со оптоварување и подови без оптоварување.