info@alfaimport.com.mk / +389 2 3064 404/ +389 78 434 462/ Источна Индустриска Зона - Маџари, Складиште "Туртел", 1000 Скопје

Новости

Зошто е важна примената на хидроизолацијата

Заштита на архитектонските објекти од штетните ефекти на водата и влагата е клучниот фактор кој влијае на долговечноста на градежните структури и самите објекти, но исто така и врз здравјето на луѓето. Меѓутоа, хидроизолацијата има се поширока примена кај градењето на инфракструктурни објекти, во управувањето со водата и исто така служи за заштита на животната средина од влијанието на индустриските објекти, издувните гасови од сообраќајот и депониите со отпад. важна примената на хидроизолацијата и во високите градби и во ниските градби. По местото на примена на хидроизолацијата во градежништвото може да се подели на: – хидроизолација во ниски градби (хидроградба, тунели, мостови, депонии, припреми на индустриски зони, сообраќајници) – хидроизолација во подземни делови на објекти од висока градба (темели, подруми) – хидроизолација во делови на објекти кои се дирекно изложени на атмосферски води (фасада, кровови, балкони) – хидроизолација на поединечни простории, делови на објекти или посебни објекти (кујна, тоалет, базен итн.)