Reference object

Конструктор Објект Карпош


ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК MLADOST
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ : Станбена зграда во изградба , во населбата КАРПОШ
ЛОКАЦИЈА: Карпош, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК 25 cm, ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: MLADOST