OBJEKTET E REFERENCËS

TONDACH Sindra Plus Engoba Сива Антик, Engoba Сива


ЌЕРАМИДА SINDRA PLUS TONDACH
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ SINDRA PLUS TONDACH
БОЈА: ЕНГОБА СИВА. ЕНГОБА СИВА АНТИК
ПРОИЗВОДИТЕЛ: POTISJE KANJIZA TONDACH