info@alfaimport.com.mk / +389 2 3064 404/ +389 78 434 462/ Eastern Industrial Zone – Madjari warehouse “Turtel”, 1000 Skopje

Pika më e rëndësishme e programit tonë të shitjes është cilësia e produktit final. Për këtë, përveç përvojës janë përgjegjës edhe kuadrot me arsimim të lartë, lënda e parë me cilësi të lartë- argjili i mirënjohur, teknologjia dhe pajisjet më bashkëkohore, përdorimi i materialeve ekologjike dhe kujdesi për ambientin.

Cilësia e lartë e produkteve, profesionalizmi në punën e personelit, inovacioni, shërbimi i shpejtë dhe gjithëpërfshirës, por para së gjithash zgjidhjet me karakter natyral, sisteme termoizolini dhe zgjidhjet me karakteristika sipas vetë materialeve , mund të vijmë në përfundim që leshi mineral nga guri po edhe ai nga xhami sigurojnë izolim termal, izolim nga zëri, mbrojtje nga zjarri dhe hidroizolim, rezistent ndaj mikroorganizmave dhe kemikaleve, plotësisht ekologjik, blloqet termike me cilësi termoizoluese dhe shpejtësia në ndërtim janë karakteristikat kryesore me të cilat dallohet kompania jonë.