OBJEKTET E REFERENCËS

TOZA MARKOVIC Ќерамида M-333 VELIKA KIKINDA


ЌЕРАМИДА M-333 VELIKA KIKINDA
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ M-333 VELIKA KIKINDA TOZA MARKOVIC
БОЈА: НАТУР ПРИРОДНА ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: TOZA MARKOVIC
Кон SRPS EN 539-2 Во однос на отпорност на мраз одговара за зона Б.
Во зависност од климатските услови, планираниот нагиб на покривот, ce проектира не помалку од 22°.Покривот е покриен од десно кон лево, почнувајќи од стреата кон врвот на кровот.