Референтни објекти

ГОЛДЕН АРТ ОБЈЕКТ (GA04)


ТЕРМОБЛОК
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: (GA04) Станбена зграда на ул. Милан Зечар бр. 12 во населбата Аеродром
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2015 година
ЛОКАЦИЈА: АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 10cm 12cm, СТАКЛЕНА МИНЕРАЛНА ВОЛНА URSA
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO, URSA SLOVENIA