Референтни Објекти

Референтна листа на наши позначајни коминтенти, деловни партнери и соработници. Нашата фирма,од своето основање до денес, соработува со голем број компании, домашни и странски, кој опстојуваат долго време на македонскиот и меѓународниот пазар. За нашето успешно работење е и нашата референтна листа на деловни партнери и соработници.