Референтни објекти

METI Komerc NEXE Cezar


ЌЕРАМИДА CEZAR NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: СКЛАД ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ
ЛОКАЦИЈА: ТЕТОВО
ТИП НА ОБЈЕКТ: МАГАЦИН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ CEZAR NEXE
БОЈА: ЕНГОБА ЦРВЕНА, ЕНГОБА ЦРНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE DILJ