Референтни објекти

Станбена зграда во населбата Маџари


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: Станбена зграда во изградба , во населбата КАРПОШ
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2018 година
ЛОКАЦИЈА: Маџари, СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: СТАНБЕН
ПРОИЗВОДИ: ТЕРМОБЛОК 20cm, ПРЕГРАДЕН БЛОК 10cm, 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE IGM STRAZILOVO