OBJEKTET E REFERENCËS

NEXE DILJ Ќерамида Dioklecijan


ЌЕРАМИДА DIOKLECIJAN NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ DIOCLECIJAN
БОЈА: ЕНГОБА ЦРНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: NEXE DILJ