OBJEKTET E REFERENCËS

TONDACH Efekt Plus Природна Црвена


ЌЕРАМИДА CONTINENTAL PLUS TONDACH
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СРБИЈА
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ЌЕРАМИДИ CONTINENTAL PLUS TONDACH
БОЈА: МАТ ЕНГОБА КАФЕНА, AMADEUS ВИНСКО ЦРВЕНА
ПРОИЗВОДИТЕЛ: POTISJE KANJIZA TONDACH