Проекти

Станбена Зграда Влае


  • Година на изградба: 2007-2010
  • Инвеститор: “Алфа Импорт” ДОО
  • Локација: Ул. Владимир Кавев, општина Карпош, Скопје
  • Тип на објект: Колективна станбена зграда