Проекти

Станбена Зграда Козле


  • Година на изградба: 2007-2010
  • Инвеститор: “Алфа Импорт” ДОО
  • Локација: Ул. Козле бр.108а, општина Карпош, Скопје
  • Тип на објект: Колективна станбена зграда