Референтни објекти

BITUMENKA Битулит


БИТУЛИТ
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2011 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2013 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИВОДИ: БИТУЛИТ (битумнеска паста) изолација на рамни покриви и тераси
ПРОИЗВОДИТЕЛ: BITUMENKA