Референтни објекти

BITUMENKA Биверпласт ПВ30


БИВЕРПЛАСТ ПВ30
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2011 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2013 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИВОДИ: БИВЕРПЛАСТ ПВ30 (битуменски хидроизолациски ленти) се применуваат по системот за лепење или заварување со плински пламеници и се со дебелина 3, 4 и 5 мм.
ПРОИЗВОДИТЕЛ: BITUMENKA