Референтни објекти

GUTTA Битуменска хидро. мембрана GUTTA BETA STAR


GUTTA БИТУМЕНСКА ХИДРО. МЕМБРАНА GUTTA BETA STAR
GUTTA BETA STAR
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2011 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2013 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИВОДИ: GUTTA BETA STAR ХИДРОИЗОЛАЦИСКА МЕМБРАНА ЗА ТЕМЕЛИ НА КУЌИ И ЗГРАДИ.
ПРОИЗВОДИТЕЛ: GUTTA