Референтни објекти

KNAUF Insulation паропропусна воденопропусна фолија LDS2 Silk


ПАРОПРОПУСНА ВОДОНЕПРОПУСНА ФОЛИЈА LDS2 Silk
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРНА КУЌА
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ
ТИП НА ОБЈЕКТ: ФАМИЛИЈАРЕН
ПРОИЗВОДИ: ПАРОПРОПУСНА ВОДОНЕПРОПУСНА ФОЛИЈА LDS2 Silk
ПРОИЗВОДИТЕЛ: KNAUF INSULATION

Вградена ПАРОПРОПУСНА ВОДОНЕПРОПУСНА ФОЛИЈА на покривна конструкција LDS 2 Silk Активна парна брана. Кровната фолија се поставува паралелно или попречно во однос на дрвените скелиња, директно под топлинска изолација.
Сите преклопи се запечатени со LDS Solifit лента. Сите штети што се предизвикани во вградувањето како и сите дупки на фолијата можат да се поправат со траката. И дозволува на водената пареа да излезе од внатрешниот простор спречувајќи во исто време навлегување на вода, дождовникапки во внатрешност на систем