Референтни објекти

MARQUARDT Велес


ТЕРМОБЛОК NEXE
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ MARKART (административна управна зграда)
ЛОКАЦИЈА: ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВЕЛЕС, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2011 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2014 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ИНДУСТРИСКИ
ПРОИВОДИ: ТЕРМОБЛОК 25cm, ПРЕГРАЕН БЛОК 12cm
ПРОИЗВОДИТЕЛ: IGM STRAZILOVO