Референтни објекти

Палата Лазар Поп Трајков


YTONG БЛОКОВИ
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: АДМИНИСТРАТИВЕН ОБЈЕКТ ПАЛАТА ЛАЗАР ПОП ТРАЈКОВ
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2014 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2015 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ЈАВЕН
ПРОИВОДИ: YTONG БЛОКОВИ 400x600x250 mm b2,5 D390, YTONG ЛЕПАК ЗА БЛОКОВИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ: XELLA YTONG