Референтни објекти

Вградени материјали од YTONG - Градски стадион „Филип Втори“


YTONG БЛОКОВИ
РЕФЕРЕНТЕН ОБЈЕКТ: ГРАДСКИ СТАДИОН ФИЛИП ВТОРИ
ЛОКАЦИЈА: СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА
ПОЧЕТОК НА ГРАДБА: 2007 година
КРАЈ НА ГРАДБА: 2011 година
ТИП НА ОБЈЕКТ: ЈАВЕН
ПРОИВОДИ: YTONG БЛОКОВИ 200x600x250 mm b2,5 D390, YTONG ЛЕПАК ЗА БЛОКОВИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ: XELLA YTONG